lauantai 17. maaliskuuta 2018

Manageeraa rahojasi

Kun televisiosta, valitettavan harvoin, tulee katsomisen arvoinen elokuva, rentoudun usein tekemällä samalla mobiilipankissa rahojeni manageerausta. Teen päätöksiä mihin sijoituksiin rahojani kohdistan, siirrän varoja tililtä toiselle ja lyhennän velkojani. Suurimmat tilisiirrot ajoitan palkkapäivän jälkeisille päiville ja teen ylimääräisiä siirtoja rahatilanteen niin salliessa. Säästän siis ensin itselleni ja kulutan vasta itse, mutta rahan manageeraus on muutakin.

Mitä tarkoitan rahan mageerauksella?
 • Luo automaattiset tilisiirrot heti palkkapäivälle tai sen jälkeisille päiville niin, että asettamasi säästösumma siirtyy arvo-osuustilille ja/tai erilliselle säästötilille. Satunnaisia ylimääräisiä tuloja, loma- ja päivärahoja tai bonuksia, varten on hyvä olla erillinen tili, jonne siirtää rahat kulutukselta suojaan.
 • Kun vaurastuminen  rakentuu useammalle alustalle, on hyvä hallinnoida varoja alustojen välillä. Markkinatilanteesta riippuen vaihtoehtoiset sijoitukset voivat olla houkuttelevampia kuin osakesijoitukset tai toisinpäin.  
 • Sijoitusvelalla voi kiihdyttää vaurastumista. Velka-astetta on järkevä hallinnoida markkinatilanteen ja sijoitusmahdollisuuksien mukaan. Kun esimerkiksi osakkeiden arvostustaso on matala, sijoittajan ulottuvilla on hyvä olla lainalimiitti. Kun ulottuville tulee esimerkiksi asuntosijoitusmahdollisuus, sijoittajalla on järkevä olla neuvoteltuna puolivalmiiksi pankista rahoitus ja säästettynä käteiskassa omarahoitusosuutta varten.
Miten minä manageeraan rahojani?

Tilit
 • Palkkatili, jolta siirtyvät maksuun onmistusasuntoni hoitovastike, lainalyhennys ja sähkölasku. Päivittäiset kulut kulkevat Norwegianin luottokortin kautta ja luottokorttilaskun maksan palkkatililtä. Palkkatililtä kulkevat kuukausittain talletukset niin osinkosalkkuun, sijoitustilille kuin hätärahastooni.
 • Sijoitustili on välietappi  käteiselle, jonka määränpää on asuntosijoitukset tai vaihtoehtoiset sijoitukset. Sijoitustilin tehtävänä on kerryttää järkevän kertasijoituksen verran varoja ja pitää ne erillään käyttörahoista.
 • Vuokratililtä menevät sijoitusasuntojeni hoitovastikkeet ja lainalyhennys. Vuokratulojen ylijäämää varastoin epäsäännöllisesti talletustililleni.
 • Talletustililläni Bank Norwegianissa pidän hätärahastoani, vuokratulojen ylijäämää sekä pientä kassaa veromätkyjä varten. Hätärahastooni teen pienen kuukausittaisen talletuksen sekä suurempia kertatalletuksia esimerkikiksi lomarahoista tai bonuksista.
Arvo-osuustilit
 • Osinkosalkku on tärkein ja suurin säästökohteeni. Joka kuukausi talletan vähintään 1000 euroa sijoitettavaksi pitkäaikaisesti laadukkaisiin osinkoa maksaviin yhtiöihin.
 • Satelliittisalkkussa pyrin hyötymään markkinoiden järjettömyydestä ja tekemään voittoa osakkeiden kurssiliikkeillä. Mahdollisia voittoja siirrän takaisin osinkosalkkuun.
 • ETF-salkkuni on erillään varallisuusseurannastani, mutta manageeraan rahojani myös sen ympärillä. Käytän hillitysti velkavipua ja hiljalleen kasvatan sijoituksen kokoa pienelle perinnölleni saamillani tuotoilla.
Velat
 • Asuntovelkani lyhenee automaattisesti kuukausittain, mutta hiljattain olen manageerannut myös lainaani neuvottelemalla sen uudelleen. Tämä toimenpide on jälleen vapauttanut rahaa siiirrettäväksi ja sijoitettavaksi toisille alustoille.
 • Automaattisten kuukausittaisten lyhennysten lisäksi saatan ajoittain tehdä ylimääräisiä lyhennyksiä sijoitusasuntolainaani. Nämä lyhennykset teen käsin epäsäännöllisesti riippuen muista sijoitusmahdollisuuksista.
 • Saatan ajoittain ottaa niin sanottua sisäistä velkaa lainaamalla rahaa etenkin osinkosalkustani. Sisäisen velan tarkoituksena on tarttua sijoitusmahdollisuuksiin sekä maksimoida kokonaisvarallisuuteni kehitys. Kohtuullisen velkavivun käyttö on tärkeä osa rahan manageerausta ja varojen työllistämistä optimaalisella tavalla.
Vaihtoehtoiset sijoitukset

Vaihtoehtoisia sijoituksia minulla on pitkä liuta. Osa kokeiluvaiheessa ja toiset vakiintuneempia sijoituksia. Tällä hetkellä kasvatan sijoituksiani Groundfundingissa ja opiskelen uutta vauhtipyörää, johon lisään pääomia hiljalleen. Tuotot muista vaihtoehtoisista sijoituksista menevätkin näihin kahteen sijoitukseen. Esimerkiksi osuusmaksun korot siirrän kerran vuodessa S-pankista sijoitustililleni.

Yhteenveto

 1. Aloita tai kiihdytä vaurastumistasi ottamalla tavaksesi aktiivinen ote rahojesi hallintaan.
 2. Luo järjestelmä tilejä, automaattisia tilisiirtoja sekä alustoja, joilla hallitset varojasi säästämisen ja sijoitusstrategiasi puitteissa.

***
Lähde rakentamaan oma perustasi vaurastumiselle. Lue Vaurastumisen välineet.

lauantai 10. maaliskuuta 2018

Rahoittajaksi kiinteistökehityshankkeisiin?

Kun osakekurssit ovat vuosia aina vain kivunneet korkeammalle, olen kamppaillut pitkään suuren käteisposition kanssa. Sijoituskriteerit täyttävien yhtiöiden ja osakkeiden löytäminen on ollut vaikeaa. En ole kuitenkaan halunnut lepuuttaa käteistä tuottamattomana tai nollakorkoa lähentelevillä talletustileillä. Vaikka olen hiljalleen kasvattanut hätärahastoani, olen pyrkinyt laittamaan säästöön jääneet varat heti työskentelemään puolestani.

Olen aktiivisesti etsinyt vaihtoehtoisia sijoituskohteita ja tehnyt useita kokeiluja erilaisilla alustoilla, jotka edustavat modernia joukkorahoitusta. Kokeiluissani pääperiaatteina ovat olleet sijoitusten läpinäkyvyys sekä sijoituksista saatava kassavirta. Kaikki kokeilut eivät ole olleet onnistuneita ja muutamissa tulen jäämään tappiolle tai toivottavasti pääsemään täpärästi omilleni. Siksi olen sijoittanut aluksi vain pieniä eriä ja kokeiluihin olen allokoinut vain pienen osan kokonaisvarallisuudestani.

Yhden alustan kohdalla olen kuitenkin edennyt kokeilua pidemmälle ja sijoittanut huomattavan, lähes viisinumeroisen, summan. Alusta, jota olen hyödyntänyt käteiseni työllistämiseksi on kotimainen Groundfunding, joka yhdistää sijoittajat sekä rakennus- ja kiinteistönkehityshankkeisiin pääomaa tarvitsevat yhtiöt. Sivuston kautta sijoittajan ulottuvilla on hankkeita, joihin vain harva piensijoittaja muutoin voisi päästä mukaan.

Älä korvamerkitse rahojasi

Groundfundingin kautta olen sijoittanut alun perin osakesijoituksiin kohdistamia varoja. Kun käteispositioni arvo-osuustilillä on alkanut liiaksi polttelemaan taskuissani, olen odottanut sopivaa sijoituskohdetta ja hyödyntänyt käteistä tarttuakseni Groundfunding alustan tarjoamiin hankkeisiin. Aika ajoin arvo-osuustilini on päätynyt hivenen negatiivisen saldon puolelle. Korkoero Groundfundingin kohteiden ja Nordnetin lainakorkojen välillä on riskiä sietävälle sijoittajalle houkutteleva.

Sijoitustuotoilla ja pääomantakaisinmaksuilla olen myöhemmin lyhentänyt tätä sisäistä lainaani ja palauttanut varoja takaisin arvo-osuustililleni. Näin olen päässyt jälleen tekemään osakesijoituksia markkinatilanteen niin salliessa. Groundfunding ei siis pelkästään ole ollut minulle väline työllistää sopivien sijoituskohteiden puutteesta kärsivää käteistä, vaan myös tasata sijoituksia pidemmälle ajalle. Orastavan osinkokevään aikana saatan hyvinkin sijoittaa avautuviin kohteisiin työllistääkseni osinkoeuroja joko etu- tai jälkikäteen.

Millaisia sijoituskohteita alustalta löytyy?

Groundfundingissa tehtävät sijoitukset ovat pääasiassa vakuudellisia lainoja, joiden ottajina on tyypillisesti rakennus- tai sijoitusyhtiöitä. Lainoja yhtiöt käyttävät sijoituskohteiden hankintaan, erilaisten kiinteistöjen rakennuttamiseen tai vanhojen kiinteistöjen remontointiin ja kehittämiseen. Laina-ajat ovat tyypillisesti vuoden mittaisia, mutta niin lyhyempiä kuin pidempiäkin sijoituskohteita on ollut alustan historiassa tarjolla. Lainanottajille Groundfunding on vaihtoehtoinen rahoitusmuoto esimerkiksi hankkeen tietyn vaiheen rahoittamiseksi tai yhtiön oman pääoman tuoton kohottamiseksi. Hankkeiden rahoittamisessa on lähes poikkeuksetta mukana myös perinteisiä rahoituslaitoksia, mikä tuo hankkeille uskottavuutta.

Lainojen korot liikkuvat viiden ja kahdentoista prosentin välimaastossa. Tyypillisen lainakoron ollessa kymmenen. Korkea korko kielii myös sijoitukseen liittyvistä riskeistä. Tässäkin instrumentissa, kuten osakesijoittamisessa, riskinä on menettää koko sijoitettu pääoma. Lainanottajana toimiva yritys voi epäonnistua hankkeessaan, tai muissa liiketoiminnoissaan, ja yhtiö voi ajautua konkurssiin. Tässä tilanteessa sijoittajaa suojelee kuitenkin lainalle asetettu vakuus, jonka riittävyyden tai likviditeetin arviointi on sijoitusta arvioitaessa tärkeää.

Vähimmäissijoitus Groundfunding kohteissa on tyypillisesti 2000 tai 3000 euroa. Tämä toki asettaa haasteen hajauttamiselle eri hankkeiden välillä. Tällä hetkellä minulla on kolme aktiivista sijoitusta ja muutaman kohteen laina-aika on päättynyt. Kohteiden tullessa alustalle tarjolle on niiden rahoitus nopeasti täyttynyt. En kuitenkaan seuraa aktiivisesti Groundfunding sivustoa, mutta sähköpostilistan välityksellä kiinnostuneet saavat sujuvasti tiedon avautuneista kohteista. Käsittelen myöhemmässä kirjoituksessa Groundfunding alustaa sekä yksittäisten sijoitusten tuloksia ja yksityiskohtia tarkemmin.

perjantai 2. maaliskuuta 2018

Salkun arvo vaihtelee strategia pysyy

Sijoituspäiväkirja


Helmikuu 2018

Osallistuin pienen ohjelmistoyhtiö Admicomin osakeantiin, joka ylimerkittiin reilusti. Koetin merkitä osakkeita 2000 euron edestä, mutta lopulliseksi allokaatiokseni jäi 600 euron edestä osakkeita. Haluaisin pysyä yhtiön omistajana, mutta pieni positio saa harkitsemaan pikavoiton kotiuttamista. Uusille omistajille ei jaeta osinkoa vuoden 2017 tuloksesta, enkä siksi halua kasvattaa omistusta tämän kevään aikana. IBM, Knowit ja Tieto ovat salkussani sijoituksia IT-alaan sekä teknologiaan. Uskon kuitenkin pienempien ja ketterämpien yritysten tulevaisuuteen.  

Helmikuussa myin jälleen Tikkurilan osakkeet kurssin hypähdettyä seitsemäntoista euron paremmalle puolelle. Tein siis pikkiriikkisen neljänkympin myyntivoiton nettona. Kuun lopussa ostin osakkeet takaisin kurssin laskettua jälleen alle kuudentoista euron. Tikkurilalla voi olla vaikeat ajat edessään ja pyrin lähinnä hyötymään poukkoilevasta kurssikehityksestä sekä (liian) korkeasta osingosta. Riskinä on olla yhtiön omistaja liian varhain, ennen kuin yhtiö saa toivottavasti väliaikaiseksi jäävät vaikeudet oikaistua.

Tein lisäsijoituksen ruotsalaiseen rautakauppaketjuun Byggmaxiin. Yhtiön kurssi oli vajonnut ensimmäisestä ostostani parikymmentä prosenttia. Yhtiö kuitenkin ilmoitti korottavansa vuodelta 2017 maksettavaa osinkoa, eikä yhtiön kehityksessä ollut juuri vikaa. Byggmaxin kasvuvauhti on ehkäpä taantunut hitaammaksi kuin markkinat odottivat, kasvutila Pohjoismaissa on rajallinen, kuten ensimmäistä sijoitusta tehdessäni ounastelin. Lisäksi yritysosto nettikauppaan ei ollut mennyt aivan suunnitellusti, vaan yhtiö on joutunut järjestelemään Skånska Byggvaror nettikaupan liiketoimintoja uudelleen. Byggmax avaa yhä uusia kauppoja, mutta on esimerkiksi Suomessa sulkenut kannattamattomia kauppoja.

Helmikuussa osakekurssit notkahtivat ja niiden mukana myös varallisuuteni. Niiaus jäi lopulta omassa seurannassani pienemmäksi kuin esimerkiksi vuoden 2016 tammikuun korjausliike, jolloin osakesalkkuni arvo laski 5,5 prosenttia. Nyt lasku jäi reiluun 3,5 prosenttiin. Absoluuttisesti osakesalkun arvosta pyyhkiytyi noin 8000 euroa. Varallisuuteni laski alle prosentin. Autoni realisointi käteiseksi auttoi pitämään nenän vedenpinnan yläpuolella ja jalat pohjassa. Helmikuinen kurssilasku ei horjuta sijoitusstrategiaani, vaikka ajatukset voisivat olla toisenlaiset, jos pudotus yltäisi yöllisiin pakkaslukemiin.

***
Hanki 10 vuoden sijoituskokemus itsellesi hankkimalla Vaurastumisen välineet.

lauantai 24. helmikuuta 2018

Rakenna alustoja vaurastumiselle

Vaurastuminen alkaa yhtälöstä, jossa tulot ovat menoja suuremmat. Kun säästöön alkaa kertyä rahaa, on aika rakentaa vaurastumiselle alustoja. Alustalla tarkoitan sijoituksia, toimenpiteitä ja taitoja, jotka on helppo toistaa ja ihanteellisesti tuottavat toistuvaa tulovirtaa. Aloitettuaan esimerkiksi osakesijoittamisen sijoittajan taidot ja tiedot karttuvat ja uusien osakesijoitusten tekeminen on aiempaa vaivattomampaa ja sijoitustuotot kasvavat aina uuden sijoituksen mukaisesti.

Pyrin jatkuvasti etsimään uusia kohteita seuraavaksi esiteltävien alustojen piiristä. Kuukausittaisilla säästöillä ostan osakkeita, lyhennän asuntovelkaani, tarkkailen asuntosijoituskohteita ja parannan rahoitusjärjestelyitäni, metsästän lisätuottoa vaihtoehtoisilla sijoituksilla sekä  etsin, kehitän ja markkinoin yrityksilleni tuotteita ja palveluita. Vaikka vaurastumiseni ei ole merkittävästi kiihtynyt vuosien saatossa, uskon, että ponnistelut usealla rintamalla ovat pitäneet vaurastumisen vauhtipyörät liikkeessä.

Osakesijoittaminen

Kun tietotaito sijoittamisesta karttuu osakesijoittamisesta tulee entistä rutiininomaisempaa. Sijoittaja oppii etsimään tietoa oikeista lähteistä, tulkitsemaan yhtiöiden taloustietoja, tunnuslukuja ja arvostustasoja, ymmärtämään osakkeiden kurssiliikkeita sekä tekemään parempia osakevalintoja. Sijoittajan salkku kasvaa ja kehittyy ajan myötä ja sijoitustuotot absoluuttisesti nousevat.

Jos sijiottaja painottaa osakesijoittamisessaan osinkotuloja, osinkotulot kasvavat uuden pääoman ja osinkojen uudelleen sijoittamisen seurauksena. Kun sijoittajan rutiinit ovat vakiintuneet, osakesijoittaminen ei välttämättä vaadi paljoa aikaa. Pitkäaikaiseen omistukseen hankitut yhtiöt tekevät tulosta vuodesta toiseen ilman sijoittajan tiivistä valvontaa.

Asuntosäästäminen

Asuntolainan lyhentäminen kerryttää varallisuutta kivijalkaan. Vaikka omarahoitusosuus ja pankille maksetut lyhennykset ovat pois tuottavista sijoituksista, asuntoa voi hyödyntää alustana vaurastumiselle monella tapaa. Vaikka se ei ole suositeltavaa, asuntoa voi käyttää vakuutena sijoituksia tai muita hankkeita varten. Lisäksi asuntoa voi vuokrata lomien aikana, ylimääräistä huonetta voi vuokrata esimerkiksi Airbnb:ssä. tai omistusasunnon voi vuokrata kokonaisuudessaan, kun on aika vaihtaa suurempaan asuntoon tai uuteen sijaintiin.

Asuntosijoittaminen

Kun tietämys kaupungin tai alueen asuntomarkkinoista kasvaa, sijoittaja voi tehdä entistä nopeampia ja parempia sijoituspäätöksiä. Kohteiden arviointi vie vähemmän aikaa kuin aiemmin ja sijoittajan tarvitsee käydä entistä harvemmimn asuntonäytöillä, koska myynti-ilmoitus riittää rajaamaan sopimattomat kohteet harkinnan ulkopuolelle. Parhaimmassa tapauksessa sijoittajalla on laaja kontaktiverkosto välittäjiin ja muihin sijoittajiin, josta sijoittajalle tarjotaan sopivia sijoituskohteita.

Asuntoihin sitoutunut pääoma mahdollistaa asuntojen käyttämisen uusien hankintojen vakuutena. Lainoja voi kilpailuttaa, käyttää lyhennysvapaita tai pidentää laina-aikaa asunnoista saatavan kassavirran kasvattamiseksi. Kun korkokulut ovat vähennyskelpoisia sijoitustuotoista ja asunnoista saatava tuotto on suhteellisen vakaa, voi sijoittaja käyttää toiminnassaan merkittävän määrän pankkilainaa oman pääoman tuoton kasvattamiseksi. Näin sijoittaja ottaa alustalleen muiden rahat, jotka sijoituksen onnistuessa kiihdyttävät sijoittajan vaurastumista.

Blogi tai verkkosivusto

Suomen kokoisella kielialueella vain harva blogi on kultakaivos. Pääasiallinen tarkoitus blogille tuleekin olla muiden auttaminen tai viihdyttäminen sekä itsensä kehittäminen. Rahalliselle vaurastumiselle blogi on haastava alusta. Blogi voi olla kuitenkin alusta pienten sivutulojen ansaitsemiseksi, oman asiantuntijuuden markkinoimiseksi tai verkostoitumisen edistämiseksi. Nämä kaikki voivat olla laukaisualusta uusille hankkeille, jotka vauhdittavat sijoittajan vaurastumista.

Vaihtoehtoiset sijoitukset

Vaihtoehtoisilla sijoituksilla tarkoitan moderneja joukkorahoituspalveluita, kulutusluottoja tarjoavien yhtiöiden osakkeita tai joitakin erikoissijoitusrahastoja. Vaihtoehtoiset sijoitukset eivät välttämättä ole vaivattomia, mutta voivat tuoda suojaa osakkeiden hintaheilahteluilta sekä korkeahkoa ja vakaata tuottoa. Vaikka vaihtoehtoisten sijoitusten riskit ovat suuret, toimivaksi todettuun kohteeseen on helppoa lisätä pääomaa säästöjen  karttuessa.

Yritys

Liiketoiminta on ehkä jopa asunto- ja osakesijoittamistakin tehokkaampi alusta vaurastumiselle. Parhaimmillaan yrittäjä skaalaa liiketoimintansa digitaalisesti, hyödyntää työvoimaa ja vierasta pääomaa, ja kartuttaa näin omaa varallisuuttaan. Tuotteita tai palveluita myymällä yrittäjä ansaitsee rahaa suoraan kuluttajilta tai yrityksiltä, ilman, että omistajan rahoja kulutetaan suuryrityksen virkistyspäivillä tai kahviautomaatilla notkuessa. Yritystoiminta on luonnollisesti alustoista vaikeimpia rakentaa. Jos liikeidea on kadoksissa, voi yritystoiminnan rakentaa kaikkien edellämainittujen ympärille ja veroseuraamusten madaltamiseksi.

***
Lähde rakentamaan omat alustasi vaurastumiselle. Lue Vaurastumisen välineet.

lauantai 17. helmikuuta 2018

Vuorilta vuoristorataan?

Helmikuussa osakekurssit kokivat kovia. Pitkän ja lähes katkeamattomalta tuntuvan nousuputken jälkeen kurssit korjasivat selkeästi alaspäin. Romahduksesta ei kuitenkaan voida vielä kuitenkaan puhua. Hengähdystauko on terveellinen ja tervetullut sijoittajalle, joka ostaa osuuksia yhtiöistä pitkäaikaiseen omistukseen. Yhtiöiden liikevaihto- ja tuloskehitys vaikuttaa olevan pääsäänröisesti kaavusuunnassa. On kuitenkin todennäköistä, että markkinahermoilu jatkuu, kun sijoittajat arvioivat allokaatioita uudelleen. Nouseva korkotaso Yhdysvalloissa ohjannee pääomia osakkeista takaisin korkosijoituksiin.

Markkinahermoilun intensiivisimmällä viikolla seurasin osakekursseja laiskasti ja etäältä. Menin itse ylös ja alas Alppien upeita rinteitä. Ajatus lepäsi vuorien lumisia huippuja katsellessa ja lumilaudan kanttia kuluttaen kilometrien mittaisissa rinteissä. Kasvot saivat terveen rusketuksen lähes pilvettömältä taivaalta paistavasta auringosta. Nousut gondoli- ja tuolihisseillä olivat rauhallisia ja vakaita. Laskut nopeita ja täynnä vauhdikkaita käännöksiä. Kuten osakemarkkinat. Markkinahermoilussa minua rauhoitti yhtiöidn kasvava osingonmaksu ja tarkkailulistani, jolta voisin poimia salkkuuni lisää niiden yhtiöiden osakkeita, joiden arvo oli karannut turhan korkealle.

Kurssilaskusta huolimatta tai ehkäpä pikemminkin sen ansiosta tavoittelen edelleenkin vuonna 2018 osinkotulojen voimakasta kasvua. Tämä edellyttää uusia osakeostoja. Ensisijaisesti pyrin kasvattamaan olemassa olevien positioiden kokoa, mutta saatan avata myös sijoituksia uusiin yhtiöihin. Helmikuun puolivälissä tein kolmannen oston ruotsalaiseen Byggmaxiin. Sen kurssi oli mielestäni vajonnut houkuttelevan alas suhteessa yhtiön taloudelliseen suorituskykyyn ja näkymiin. Yhtiö tarjosi lisäksi yli viiden prosentin osinkotuoton.

Muut osakkeet, joita erityisesti tarkkailen, ovat:
 • Ruotsalainen rahoitusyhtiö Resurs Holding.
 • Ruotsalainen perintäyhtiö Intrum Justitia.
 • Amerikkalainen öljyhtiö ExxonMobil.
 • Monialayhtö General Electric.
Kaksi ensimmäistä olivat mahdollisia uusia sijoituksia. Ensimmäinen lainaa ja rahoittaa. Toinen perii maksamattomia saatavia. Ruotsin kruunun heikkouden takia etsin aktiivisesti sjoituksia Tukholman pörssistä. Amerikkalaiset kanditaatit puolestaan olivat laskeneet voimakkaasti. ExxonMobil mielestäni lähinnä yleisen markkinakehityksen vuoksi, olihan öljyn hinta noussut pohjiltaan. General Electric on puolestaan kulkenut vaikeuksista aina vain seuraavaan. Sijoitus yhtiöön olisi lähes puhdas vedonlyönti yrityksen suunnan kääntymisen puolesta. Pyrin tekemään vielä yhden oston helmikuun aikana. 

perjantai 9. helmikuuta 2018

Auto osaksi varallisuuslaskelmaani

Koska olen sitonut autooni niin paljon pääomaa, on ainoastaan reilua laskea auto osaksi varallisuuttani. Tästä lähtien lasken siis auton osaksi kokonaisvarallisuuttani osakkeiden, vaihtoehtoisten sijoitusten ja asuntojen rinnalla. En tee autostani poistoja vaan arvostan sen parin vuoden takaiseen ostohintaan. Tuskinpa sen arvo on juuri laskenut, vaikka kilometrejä on kertynyt noin neljäkymmentätuhatta ja tahti jatkuu.

Ei. En ole irtaantunut täysin todellisuudesta. Tulen pian ajamaan työsuhdeautolla ja myin oman autoni. Koska olin maksanut auton käteisellä, myynnistä vapautui huomattava summa.  Pesetin kulkupelini, kuvasin sen aurinkoisessa paikassa ja laitoin auton myyntiin muutamaan nettiportaaliin.  Muutaman myyntitilimenetelmällä myyvän liikkeen lisäksi yksi soittaja oli itäsuomalainen merkkiliike. Heidän tarjous oli 900 euroa alle pyyntihintani. Viikko radiohiljaisuutta ja sain hilattua hintaa parisataa euroa ylemmäksi. Lukitsimme kaupat.

Muutaman päivän kuluttua kauppakirja oli allekirjoitettu ja sovimme auton luovutuspäivän. Ehdin vielä kerran käydä keräämässä kilometrikorvaukset ja päivärahat. Kauppias siirsi rahat tililleni ja luovutin heille Trafin varmenteen omistajavaihdoksen tekemistä varten. Kaupat kävivät ilahduttavan sujuvasti ja sain autosta lopulta vain noin 1300 euroa vähemmän kuin olin siitä maksanut. Kahdelle vuodelle jaettuna moinen summa on varsin kohtuullinen arvonalentuminen. Auton avulla olin ansainnut verottomana tulona tuhansia eueroja sekä kilometrikorvauksia että päivärahoja.

Sain autostani hieman yli 7000 euroa. Kirjasin osaksi varallisuuttani noin puolet autoni myynnistä saaduista varoista. Toisen puolet talletin hätärahastooni ja pienen osan varasin harrastuksiini liittyviä hankintoja varten. Kauppasumman lisäksi ajoneuvoveroa ja vakuutusmaksuja tilittynee jo maksetulta ajalta vielä takaisinpäin. Tokmannin tarjouksesta hankittua tuulilasinpesunestettä jäi muutama kanisteri ylimääräistä, jos joku säästäväinen haluaa ostaa edullisesti.

En ottanut auton myyntiä huomioon tälle vuodelle asettamissani tavoitteissa, joten ne menevät lukujen osalta uusiksi heti tammikuussa. Suurin haaste on löytää rahoille järkevä sijoituskohde. Se oli suurin syy sille, että talletin merkittävän osan rahoista hätärahastooni, varallisuuslaskelmani ulkopuolelle. Helmikuun seurannassa tulee joka tapauksessa näkymään selkeä hyppäys varallisuuden kasvussa. Vuoden aikajänteellä katsottuna varallisuuteni kasvu voi hidastua, koska kilometrikorvaukset ovat olleet hyvä palkanlisä matalakulutuksellisella ja edullisella autolla ajettaessa. Autokin voi olla kohtuullinen sijoitus, kun se on oikein valittu, pidetty ja se toimii ansaintavälineenä.

perjantai 2. helmikuuta 2018

Runsaasti ostoksia alkuvuodesta

Sijoituspäiväkirja

Tammikuu 2018

Aivan joulukuun lopussa ostin ruotsalaisen Muntersin osakkeita. Yhtiö on paluumuuttaja Tukholman pörssiin, jonka pääomasijoittaja Nordic Capital  vei ensin ulos pörssistä vuonna 2010 ja toi takaisin vuonna 2017. Munters on perustettu vuonna 1955 ja se valmistaa esimerkiksi ilmankäsittelyn, kosteudenhallinnan ja jäähdytyksen laitteita. Munters ei ole keskittynyt talotekniikkaan, kuten esimerkiksi ruotsalainen Systemair, vaan pikemminkin teollisiin sovelluksiin, kuten datakeskuksiin tai elintarviketeollisuuteen. Useimpien kohdemarkkinoiden uskotaan kasvavan voimakkaasti lähitulevaisuudessa. Osakekurssin reagoitua voimakkaasti yhden kvartaalin lukuihin, vaikka koko vuoden luvut näyttivät olevan varsin positiiviset, ostin pienen tarkkailuerän osakkeita salkkuuni.

Ostin lisää Titaniumin osakkeita 150 kappaletta. Titaniumin ostoksella metsästin selkeästi korkeaa osinkotuottoa. Rahoitusalan yrityksillä on mennyt vielä toistaiseksi varsin hyvin. Titaniumilla on muutama hyvä tuote, yhtiöllä on alhainen kulurakenne ja se takoo kovaa tulosta. Tästä huolimatta en näe Titaniumia pitkäaikaiseksi omistukseksi. Yhtiö on potentiaalinen yritysostokohde ja olisi luonnollisesti paras vaihtoehto, jos suurempi toimija nappaisi Titaniumin rahastot osaksi tuotevalikoimaansa.

Tikkurila palasi takaisin salkkuuni muutama päivä tulosvaroituksen jälkeen 16,1 euron hintaan. Minun olisi ehkä kannattanut antaa kurssiliikkeen tasautua. Tikkurilan tulospudotus oli raju, mutta jos toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät ongelmat ja kulut ovat tilapäisiä, kuten ne yleensä ovat, niin on melko suuri todennäköisyys, että tulos palautuu keskipitkällä aikavälillä. Tikkurila positioni on yhä spekulatiivinen. Saatan kotiuttaa pienemmänkin myyntivoiton.

Tein myös lisäoston ruotsalaiseen HR-palveluyhtiö Wise Groupiin. Pienen firman liikevaihto ja -voitto olivat kasvussa, se on juuri lopettanut tappiollisen liiketoiminnan Tanskassa, digitaalinen liiketoiminta kasvaa ja uusi toimitusjohtaja on aloittanut. Muutamat avainhenkilöt olivat jättäneet yhtiön ja se oli mahdollisesti yksi syy sijoittajien epävarmuuteen ja laskeneen osakekurssin taustalla. Tein ostokseni noin 50 kruunun hintaan, jolla laskin keskihintani noin 55 kruunuun. Wise Group maksaa hieman luonnottoman korkeaa osinkoa, ja tarjoaa noin 6 prosentin efektiivisen osinkotuoton. Jos yhtiön Q4/2017 tulos on vuoden 2016 tasolla, riittää tulos nipin napin kattamaan edellisvuoden suuruisen osingon.

Kuun puolivälin seurannassa osakesalkkuni nousi vihdoin yli 200 000 euron. Kun vauhtiin kerran lähdettiin, noteeraus oli lähes 205 000 euroa. Satatuhatta euroa rikkoontui kesäkuussa 2014. Ensimmäiseen sataantuhanteen kului siis noin kuusi ja puoli vuotta ja toiseen kolme ja puoli vuotta. Nettovarallisuuteni kohosi uudelle kymmentuhannelle sekin, 345 000 euroon. Hyvä startti uuteen vuoteen.